Informatie

Algemene informatie

  • Voor aanmelding bij haptotherapie heb je geen verwijzing nodig van je huisarts. Je kunt rechtstreeks contact met mij opnemen via de mail of telefoon. Zie hiervoor mijn contactgegevens op de website.
  • Vraag je je af of haptotherapie iets voor jou is en of ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden? Je kunt kosteloos een afspraak van een half uur maken om kennis te maken en waarin je kunt ervaren of wij een ‘klik’ hebben.

Werkdagen

maandag – dinsdag – donderdag – wisselend op vrijdagmiddag

Privacy

Jouw privacy is erg belangrijk voor mij. Om dit te waarborgen heb ik mijn werkwijze vastgelegd in het document ‘Privacybeleid’.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De  GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Klachtenprocedure

Mocht de begeleiding haptotherapie niet naar wens verlopen, vertel het mij. Ik ga hierover graag in gesprek. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, kun je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging. Als ook dat gesprek niet oplevert wat je had gehoopt, kun je overwegen een klacht in te dienen bij de vereniging. Je kunt hierover informatie vinden op haptotherapeuten-vvh.nl

Meldcode huiselijk geweld

Bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling maak ik gebruik van het stappenplan voor vrijgevestigde GZ-haptotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.