Haptotherapie bij mensen die leven met gevolgen van trauma

“Je hoeft geen gevechtssoldaat te zijn of een vluchtelingenkamp in Syrië of Congo te bezoeken om in aanraking te komen met trauma. Trauma overkomt ons. Het overkomt onze vrienden, onze familie en onze buren.” Dit schrijft Professor Dr. Bessel van der Kolk in zijn boek “Traumasporen”.

Een traumatische ervaring onderscheidt zich van een gewone onaangename gebeurtenis doordat deze bedreigend is voor ons lijf of ons leven. Ook als het anderen overkomt en je bent  toeschouwer, kan dit gevolgen hebben voor jou.

In traumatiserende omstandigheden wordt jouw veerkracht op de proef gesteld.
Jouw mogelijkheden tot herstel zijn onder andere afhankelijk van:
– de ervaren intensiteit van het trauma
– hoe lang je bent blootgesteld aan traumatische omstandigheden
– de leeftijd waarop het trauma heeft plaatsgevonden (bv trauma op jonge leeftijd heeft een enorme impact doordat je als kind afhankelijk bent van anderen voor jouw veiligheid)
– de beschikbare coping strategieën die je tot beschikking hebt op dat moment
– en als laatst genoemde, maar zeker niet de minst belangrijke: de sociale steun in jouw omgeving

Bij een traumatische gebeurtenis zorgt sociale steun voor regulatie van jouw emoties. Een kind zoekt van nature troost bij een vertrouwd iemand waar hij zijn emoties kan en mag uiten. Als het verdriet, de boosheid of welke emotie dan ook, geuit mag worden, neemt de intensiteit af. Binnen gehouden emoties, bijvoorbeeld omdat ze niet toegestaan worden door jezelf of een ander, het te bedreigend is, er niemand voor je is of als het te overweldigend is, worden opgeslagen in je lijf. Je draagt de gevolgen van het trauma dagelijks met je mee en het beïnvloedt je dagelijks leven.

Symptomen hiervan uiten zich bijvoorbeeld in:

– moeite met inslapen of doorslapen
– verhoogde prikkelbaarheid
– herbeleving (bv ook nachtmerries)
– afvlakking van emoties
– geheugenproblemen
– concentratie problemen
– overdreven alertheid
– roekeloosheid
– zelfdestructief gedrag
– uit je lijf vertrekken (vervreemd voelen van je lichaam, emoties en/of omgeving)
– woede uitbarstingen of ander agressief gedrag
– onbegrepen lichamelijke klachten

Haptotherapie bij trauma, PTSS en CPTSS

Veiligheid staat voorop. Samen met mij als therapeut verken je wat jij nodig hebt om je veilig te voelen. Jouw grenzen herkennen en respecteren is daarbij van groot belang. Tijdens de therapie wordt in de veilige omgeving van de therapeut, ruimte gecreëerd voor het verwerken van het trauma.

De geschiedenis kan niet gewist worden. We hebben wel het vermogen de gebeurtenissen een passende plek te geven in ons leven. In het bevestigend contact van de haptotherapeut is het mogelijk gevoelens toe te laten die je voorheen liever vermeed, doordat je jezelf nu veilig en beschermd voelt. Je leert jezelf toestaan te rouwen en je emoties te delen in een veilige omgeving. Nare gevoelens worden niet vermeden. Tegelijkertijd ga je ook voelen dat je jouw gevoelens in het hier en nu kunt dragen. Door het toestaan van de emoties wordt de verbinding met je lijf hersteld en daarmee de verbinding met jezelf. Je leert jezelf weer openen voor anderen, sluiten als het nodig is. Je krijgt de regie over jezelf terug. Het vertrouwen in jezelf en in anderen wordt hersteld. In het contact met anderen ervaar je weer levenslust. De eenzaamheid en isolatie die zo kenmerkend is voor mensen met trauma wordt doorbroken.

Het kan nodig zijn om samen te werken met een andere hulpverlener, zoals bijvoorbeeld een psychotherapeut of psycholoog. Dit gaat altijd in overleg met jou.