Opstellingen

Familieopstellingen

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou.
Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden. Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven. 

Systemisch werk gaat heel erg over het boven water tillen van onbewuste patronen. Het gaat over je bewust zijn waar deze patronen functioneel en disfunctioneel zijn. En uiteraard over wat je vervolgens met die patronen kunt doen. 

Familieopstellingen zijn een vorm van systemisch werk waarmee zichtbaar kan worden waar een probleem of een patroon vandaan komt. Het gaat om waar je in je leven steeds tegenaan loopt, patronen die je maar niet kunt doorbreken, hoe hard je het ook probeert. Denk bijvoorbeeld aan onzekerheid, fysieke klachten, relaties die niet standhouden, moeite met grenzen aangeven, of een gebrek aan voldoening in wat je doet. 

Met een systemische blik kijken we tijdens een familieopstelling naar een bredere context. We kijken naar de familie waarin je geboren bent, en naar de gebeurtenissen en omstandigheden die hebben bijgedragen aan wie je nu bent. Dit kan onbewust een grote invloed hebben op de problemen die je nu ervaart. Met een opstelling kunnen we ontdekken wat de onderliggende oorzaak van je vraag is. 

Tijdens een workshop werken we niet met je echte familieleden, maar met representanten. Deze representanten, die leden van jouw familiesysteem vertegenwoordigen, worden fysiek in de ruimte opgesteld. Het is verbazingwekkend hoe zij, zonder enige voorkennis, door hun gevoelens, positie en bewegingen informatie geven over jouw familieleden. Tijdens de opstelling ontstaat een levendig beeld van de onderlinge relaties tussen jou en je familieleden. Dit geeft jou een dieper inzicht in je familiedynamiek en de impact hiervan op je huidige leven. Door in de diepte te voelen en zien wat er speelt, kan er in jou een helende beweging ontstaan en kunnen belastende patronen worden opgeschoond. 

Wanneer ik familieopstellingen in de 1-op-1 begeleiding toegepas, maak ik gebruik van poppetjes of matjes. 


Opstellingen van het verlangen (Interactieve Zelf-Resonantie)

Naast familie opstellingen werk ik ook met opstellingen van het verlangen. Bij deze werkwijze staat jouw ‘verlangen’ centraal, letterlijk. Je vormt een zin met jouw verlangen. In plaats van representanten voor jouw familie, stel je resonantiepersonen op voor jouw woorden. De resonantiepersonen laten zien waardoor je nog niet vrij bent om te verwezenlijken wat je ten diepste wenst. Je kijkt als het ware in de spiegel. Die spiegel toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt of waar je liever van wegkijkt. Je verkent en herontdekt je innerlijke wereld. Het is een dynamische manier van opstellen.

Bij deze manier van opstellen wordt gebruik gemaakt van de 3-deling van Franz Rupert: de gezonde delen (autonomie), de overlevingsdelen (willen voorkomen dat je de traumagevoelens voelt), de traumadelen (waar de angst/pijn/verdriet zit). Al deze delen kunnen zich laten zien.

Voor agenda workshops zie deze pagina.