Haptotherapie bij mensen met kanker

Kanker, en dan…
De diagnose kanker is heel ingrijpend voor jezelf en de mensen om je heen. Je gaat een onzekere tijd tegemoet en in korte tijd komt veel op je af. Je ondergaat onderzoeken, komt voor moeilijke keuzes te staan en vaak volgen vele behandelingen.

Lichamelijk en psychisch uit balans

Het voelt alsof jouw lijf je in de steek laat. Naast de lichamelijke gevolgen is het een emotionele achtbaan waar gevoelens van o.a. onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, machteloosheid en eenzaamheid kunnen worden ervaren. In deze onzekere tijd is het een hele kunst om jezelf staande te houden.

Na de eerste schrik komen wilskracht en vechtlust vaak voorop te staan. Om de behandelingen aan te kunnen, is jezelf afsluiten van de omgeving soms de enige optie. Er is weinig ruimte om stil te staan bij wat de diagnose met je doet.

Het echte verwerken begint meestal pas na de behandelingen, als je meer ruimte krijgt. Dan dringt door wat je is overkomen. Hetgeen je meegemaakt hebt, beïnvloedt de wijze van in het leven staan.

Haptotherapie

Haptotherapie kan jou op veel momenten en op verschillende manieren ondersteunen als je kanker hebt. Het kan hulp bieden tijdens en na de medische behandelingen.

Haptotherapie helpt je om terug te komen in jouw lijf. Als je jouw lijf voelt, voel je wat je nodig hebt. Zo kun je jezelf beter kenbaar maken aan anderen en om passende hulp vragen. Samen maakt het minder zwaar. De grenzen van vermoeidheid voel je beter. Door hiernaar te luisteren vind je een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Bij de therapie ga je voelen wat jouw lijf te vertellen heeft. Door het erkennen en betekenis geven van deze gevoelens, krijg je meer rust. Ook ontwikkel je meer zelfvertrouwen. Zo ben je beter in staat eigen keuzes te maken. Ervaren dat je mag zijn wie je bent en dat je de regie over jouw leven hebt, geeft vertrouwen. Je verbonden voelen met jezelf en de mensen om je heen, maakt je leven zinvol.

Ook voor naasten kan haptotherapie hulp bieden. Voelen hoe het met jou is, en daar gehoor aan te geven, zorgt dat je steviger staat. Zo kun je voor jezelf zorgen en voor de ander.

Meer informatie over haptotherapie is hier te vinden.

Haptotherapie kan o.a. ingezet worden bij:

 • eigen regie (her)pakken
 • eigen keuzes maken
 • grenzen aangeven
 • vinden van een nieuwe balans
 • omgaan met vermoeidheid
 • angst
 • hernieuwde zingeving
 • omgaan met intimiteit
 • opnieuw vertrouwd raken met een veranderd lichaam
 • kunnen en mogen voelen wat ziekte innerlijk teweegbrengt
 • hulp en/of steun leren vragen/ kunnen ontvangen

En voor naasten

 • omgaan met de veranderingen
 • je eigen plek innemen binnen de relatie
 • samen weer balans vinden
 • gelijkwaardig blijven naast taak als mantelzorger
 • ruimte nemen voor eigen verwerkingsproces
 • verlies overleven, anders leren vasthouden

Samenwerking Cancer Support Center

Binnen het Cancer Support Center, onderdeel van Fytaal – Roosendaal, werk ik nauw samen met andere  disciplines, die speciale zorg bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Doel van het Cancer Support Center is het leven van (voormalige) patiënten met kanker en de mensen die dichtbij hen staan, zo prettig mogelijk te maken.